Αρχική » Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής » Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία » CD » CD 9o

CD 9o

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής - Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής - Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία

1 CD (ΑΠΑ 09)
Διάρκεια: 74´.36´´
Ηχογράφηση: Πατριαρχικός Ναός 1965

Αθήνα 2018, ISBN 978-960-8009-51-6

Περιεχόμενα

  1. Αλληλούια ήχος πλ δ΄ Γα (Βασίλειος Νικολαΐδης, πατήρ Παν. Τσινάρας) 3΄.10΄΄
  2. Ιδού ο Νυμφίος ήχος πλ δ΄ Γα (αργό, Νικολαΐδης, πατήρ Τσινάρας, και σύντομο) 12΄.43΄΄
  3. Πάσα πνοή ήχος α΄ (Νικολαΐδης), Αινείτε ήχος α΄(αργό, πατήρ Τσινάρας), Ερχόμενος ο Κύριος ήχος α΄ (Ιδιόμελο Αίνων, Νικολαΐδης, πατήρ Τσινάρας) 10΄.04΄΄
  4. Κύριε ερχόμενος ήχος πλ α΄ (Δοξαστικό Αίνων, Νικολαΐδης) 3΄.13΄΄
  5. Πάσα πνοή ήχος α΄ (Νικολαΐδης), Αινείτε ήχος α΄ (πατήρ Τσινάρας), Σέ τον της Παρθένου ήχος α΄, κλπ (Ιδιόμελα Αίνων, Νικολαΐδης, πατήρ Τσινάρας) 12΄.05΄΄
  6. Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις ήχος πλ δ΄ (Δοξαστικό Αποστίχων, σύντομο, Νικολαΐδης) 8΄.54΄΄
  7. Νυν αι δυνάμεις ήχος πλ β΄ (Προηγιασμένων, Νικολαΐδης) 5΄.32΄΄
  8. Γεύσασθε και ίδετε ήχος α΄ τετράφωνος (Κλαδά, Κοινωνικό Προηγιασμένων, πατήρ Τσινάρας) 4΄.50΄΄
  9. Κύριε εκέκραξα - Κατευθυνθήτω ήχος β΄, Συντρέχει λοιπόν ήχος β΄, κλπ (Ιδιόμελα Αίνων, Νικολαΐδης και όλος ο χορός, πατήρ Τσινάρας) 9΄.12΄΄
  10. Γέννημα εχιδνών ήχος πλ β΄(Δόξα και Νυν, Νικολαΐδης και όλος ο χορός) 4΄.38΄΄

Σχολιασμός

Ιδού ο Νυμφίος ήχος πλ δ΄ Γα (αργό, Νικολαΐδης, πατήρ Τσινάρας, και σύντομο)

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο


Γεύσασθε και ίδετε ήχος α΄ τετράφωνος (Κλαδά, Κοινωνικό Προηγιασμένων, πατήρ Τσινάρας)

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο