Αρχική » Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής » Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία » CD » CD 12o

CD 12o

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΙΓΓΟΣ
Μονωδιακά

Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής - Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής - Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία

1 CD (ΑΠΑ 12)
Διάρκεια: 33´.49´´
Ηχογράφηση: Πατριαρχικός Ναός 1956/1959

Αθήνα 2018, ISBN 978-960-8009-51-6

Περιεχόμενα

  1. Ω πόσων αγαθών ήχος β΄ (Δοξαστικό Εσπερινού Κυριακής του Ασώτου) 3΄.32΄΄
  2. Πάτερ αγαθέ ήχος πλ β΄ (Δοξαστικό Αίνων Κυριακής του Ασώτου) 4΄.25΄΄
  3. Προκαθάρωμεν εαυτούς ήχος α΄ (Δοξαστικό Αίνων Κυριακής της Απόκρεω) 4΄.13΄΄
  4. Πάσα πνοή - Ερχόμενος ο Κύριος ήχος α΄ (Ιδιόμελο Αίνων Μ. Δευτέρας) 4΄.42΄΄
  5. Ήδη βάπτεται κάλαμος ήχος πλ δ΄ (Και νυν Αποστίχων Μ. Πέμπτης) 4΄.09΄΄
  6. Οι τα Χερουβείμ ήχος πλ α΄ (Χερουβικό Κυριακών) 6΄.32΄΄
  7. Σέ υμνούμεν ήχος πλ α΄ 1΄.52΄΄
  8. Τον δεσπότην και αρχιερέα ήχος βαρύς (φήμη παλαιά) 4΄.08΄΄

Σχολιασμός

Ω πόσων αγαθών ήχος β΄ (Δοξαστικό Εσπερινού Κυριακής του Ασώτου)

Κατέβασμα
Χωρίς Μουσικό Κείμενο


Προκαθάρωμεν εαυτούς ήχος α΄ (Δοξαστικό Αίνων Κυριακής της Απόκρεω)

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο


Ήδη βάπτεται κάλαμος ήχος πλ δ΄ (Και νυν Αποστίχων Μ. Πέμπτης)

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο


Τον δεσπότην και αρχιερέα ήχος βαρύς (φήμη παλαιά)

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο