Αρχική » Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής » Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία » CD » CD 10o

CD 10o

ΘΡΟΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ
ΟΡΘΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής - Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής - Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία

1 CD (ΑΠΑ 10)
Διάρκεια: 62´.20´´
Ηχογράφηση: Πατριαρχικός Ναός 1965

Αθήνα 2018, ISBN 978-960-8009-51-6

Περιεχόμενα

  1. Εις πολλά έτη ήχος β΄ (και οι δύο χοροί) 1΄.17΄΄
  2. Πάσα πνοή - Αινείτε αυτόν ήχος α΄ (των Αίνων, σύντομα) - Τον δεσπότην και αρχιερέα ήχος βαρύς «μέλος αρχαίον» (Νικολαΐδης) 6΄.47΄΄
  3. Δοξολογία ήχος πλ δ΄ (Γεωργίου Ραιδεστηνού) 6΄.29΄΄
  4. Απόστολος (προς Κορινθίους Α΄ Επιστολή δ 9-16, πατήρ Τσινάρας) 3΄.54΄΄
  5. Εις πάσαν την γην ήχος α΄ (Κοινωνικό, πατήρ Τσινάρας) 14΄.36΄΄
  6. Έσωσε λαόν ήχος α΄ (Καταβασίες διπλές, Νικολαΐδης - πατήρ Τσινάρας) 11΄.40΄΄
  7. Πάσα πνοή - Αινείτε αυτόν ήχος β΄ (των Αίνων, σύντομα) - Τον δεσπότην και αρχιερέα ήχος βαρύς «μέλος αρχαίον» (Νικολαΐδης) - Ιδιόμελα Αίνων Ευφραίνεσθε δίκαιοι ήχος β΄(Νικολαΐδης - πατήρ Τσινάρας) 11΄.59΄΄
  8. Ότε καιρός ήχος πλ β΄ (Δοξαστικό Αίνων, Νικολαΐδης) 3΄.36΄΄
  9. Η γέννησίς σου Χριστέ ο θεός ήχος β΄ (Απολυτίκιο) 0΄.48΄΄

Σχολιασμός

Εις πάσαν την γην ήχος α΄ (Κοινωνικό, πατήρ Τσινάρας)

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο


Πάσα πνοή - Αινείτε αυτόν ήχος β΄ (των Αίνων, σύντομα) - Τον δεσπότην και αρχιερέα ήχος βαρύς «μέλος αρχαίον» (Νικολαΐδης) - Ιδιόμελα Αίνων Ευφραίνεσθε δίκαιοι ήχος β΄(Νικολαΐδης - πατήρ Τσινάρας)

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο