Αρχική » Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής » Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία » CD » CD 5o

CD 5o

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής - Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής - Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία

1 CD (ΑΠΑ 05)
Διάρκεια: 68´.47´´
Ηχογράφηση: Πατριαρχικός Ναός 1960

Αθήνα 2018, ISBN 978-960-8009-51-6

Περιεχόμενα

 1. Αλληλούια ήχος πλ δ΄ Γα (Στανίτσας, Δανιηλίδης) 1΄.43΄΄
 2. Ιδού ο Νυμφίος ήχος πλ δ΄ Γα (Στανίτσας) 2΄.00΄΄
 3. Τον νυμφώνα σου βλέπω ήχος γ΄ (Στανίτσας) 1΄.02΄΄
 4. Ιδιόμελα Αίνων ήχος α΄, Πάσα πνοή (Στανίτσας), Αινείτε (αργό, Δανιηλίδης), Σέ τον της Παρθένου (Στανίτσας), Το πολυτίμητον μύρον (Δανιηλίδης), Ότε η αμαρτωλός (Στανίτσας), Ω της Ιούδα (Δανιηλίδης) 10΄.15΄΄
 5. Η αμαρτωλός έδραμε ήχος β΄ (Δόξα, Στανίτσας), Η βεβυθισμένη τη αμαρτία ήχος πλ β΄ (Και νυν, Δανιηλίδης) 3΄.19΄΄
 6. Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις ήχος πλ δ΄ (Στανίτσας και όλος ο χορός) 22΄.13΄΄
 7. Το ιδιο σύντομο (Μ. Τετάρτης πρωί, Στανίτσας και όλος ο χορός) 9΄.46΄΄
 8. Πόντω εκάλυψε ήχος γ΄ - Θείω καλυφθείς ήχος δ΄ Βου (Καταβασίες, Ωδές α΄-δ΄, Στανίτσας - Δανιηλίδης) 4΄.37΄΄
 9. Το πανάγιον Πνεύμα ήχος γ΄ - Φως ο Πατήρ ήχος γ΄ (Εξαποστειλάρια, Στανίτσας - Δανιηλίδης) 3΄.08΄΄
 10. Πάσα πνοή ήχος δ΄ (Στανίτσας), Αινείτε ήχος δ΄(αργό, Δανιηλίδης), Παράδοξα σήμερον ήχος δ΄ (Ιδιόμελο Αίνων, Στανίτσας - Δανιηλίδης) 6΄.28΄΄
 11. Βασιλεύ ουράνιε ήχος πλ β΄ (Δοξαστικό Αίνων, Στανίτσας) 3΄.56΄΄

Σχολιασμός

Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις ήχος πλ δ΄ (Στανίτσας και όλος ο χορός)

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο