Αρχική » Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής » Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία » CD » CD 6o

CD 6o

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ

Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής - Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής - Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία

1 CD (ΑΠΑ 06)
Διάρκεια: 61´.58´´
Ηχογράφηση: Πατριαρχικός Ναός 1962

Αθήνα 2018, ISBN 978-960-8009-51-6

Περιεχόμενα

  1. Εις πολλά έτη ήχος β΄ (αργό, και οι δύο χοροί) 2΄.18΄΄
  2. Πόρνη προσήλθε σοι ήχος γ΄ (Κάθισμα, Στανίτσας) - Η πόρνη εν κλαυθμώ ήχος α΄ (Κάθισμα, Στανίτσας, Δανιηλίδης) 6΄.14΄΄
  3. Της πίστεως εν πέτρα ήχος β΄ (Ειρμός γ΄ Ωδής, Στανίτσας) 1΄.00΄΄
  4. Τον νυμφώνα σου βλέπω ήχος γ΄ (Εξαποστειλάριο, «εκ γ΄», χοροί - εκκλησίασμα) 3΄.21΄΄
  5. Ιδιόμελα Αίνων ήχος α΄, Κέλευσον (Κανονάρχος), Πάσα πνοή (Στανίτσας), Αινείτε (αργό, Δανιηλίδης), Σέ τον της Παρθένου (Στανίτσας), Το πολυτίμητον μύρον (Δανιηλίδης), Ότε η αμαρτωλός (Στανίτσας), Ω της Ιούδα (Δανιηλίδης) 12΄.14΄΄
  6. Η αμαρτωλός έδραμε ήχος β΄ (Δόξα, Στανίτσας) 1΄.34΄΄
  7. Η βεβυθισμένη τη αμαρτία ήχος πλ β΄ (Και νυν, Δανιηλίδης) 2΄.00΄΄
  8. Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις ήχος πλ δ΄ (Δανιηλίδης και όλος ο χορός) 22΄.05΄΄
  9. Ιδιόμελα Αίνων ήχος α΄, Πάσα πνοή (Στανίτσας), Αινείτε (σύντομο, πατήρ Παν. Τσινάρας), Σέ τον της Παρθένου (Στανίτσας), Το πολυτίμητον μύρον (π. Τσινάρας), Ότε η αμαρτωλός (Στανίτσας), Ω της Ιούδα (π. Τσινάρας) 7΄.50΄΄
  10. Η αμαρτωλός έδραμε ήχος β΄ (Δόξα, Στανίτσας), Η βεβυθισμένη τη αμαρτία ήχος πλ β΄ (Και νυν, Παϊκόπουλος) 3΄.04΄΄

Σχολιασμός

Ιδιόμελα Αίνων ήχος α΄, Κέλευσον (Κανονάρχος), Πάσα πνοή (Στανίτσας), Αινείτε (αργό, Δανιηλίδης), Σέ τον της Παρθένου (Στανίτσας), Το πολυτίμητον μύρον (Δανιηλίδης), Ότε η αμαρτωλός (Στανίτσας), Ω της Ιούδα (Δανιηλίδης)

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο