Αρχική » Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής » Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία » CD » CD 4o

CD 4o

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής - Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία Αρχείον Εκκλησιαστικής Μουσικής - Πατριαρχικά Μουσικά Αρχεία

1 CD (ΑΠΑ 04)
Διάρκεια: 51´.00´´
Ηχογράφηση: Πατριαρχικός Ναός (Πρώτη του Έτους 1960)

Αθήνα 2018, ISBN 978-960-8009-51-6

Περιεχόμενα

 1. Εις πολλά έτη ήχος β΄(αργό) 2΄.36΄΄
 2. Στιχηρά ιδιόμελα ήχος πλ δ΄, Κύριε εκέκραξα (Στανίτσας), Κατευθυνθήτω (Δανιηλίδης), Συγκαταβαίνων ο Σωτήρ (Στανίτσας, Δανιηλίδης) Ουκ επησχύνθη (Στανίτσας), Ιεραρχίας στολαίς ήχος δ΄ (Προσόμοιο Αγίου, Στανίτσας) 10΄.12΄΄
 3. Σοφίας εραστής ήχος πλ δ΄ (Δοξαστικό, Στανίτσας) 4΄.31΄΄
 4. Σοφία ορθοί - Φως ιλαρόν ήχος β΄ («μέλος αρχαίον», από κοινού όλοι, προεξάρχει ο Στανίτσας) 5΄.29΄΄
 5. Καταξίωσον Κύριε (Πατριάρχης Αθηναγόρας) - Πληρωτικά (διάκονος Ευάγγελος Γαλάνης) 4΄.04΄΄
 6. Ω θεία και ιερά ήχος α΄ (Ιδιόμελο Αποστίχων, Στανίτσας) 1΄.23΄΄
 7. Ουκ επησχύνθη ήχος πλ δ΄ Πα (Και νυν, Στα¬νίτσας) 1΄.49΄΄
 8. Εις πάσαν την γην ήχος α΄ (Απολυτίκιο Μ. Βασιλείου, Στανίτσας) 0΄.45΄΄
 9. Χερουβικό ήχος πλ α΄ (Στανίτσας) 9΄.04΄΄
 10. Πληρωτικά (διάκονος Ευάγγελος Γαλάνης) - Πιστεύω εις ένα θεόν (Πατριάρχης Αθηναγόρας) 5΄.47΄΄
 11. Την γαρ σην μήτραν ήχος α΄ τετράφωνος (Στανίτσας) 3΄.55΄΄
 12. Τον ουρανοφάντορα του Χριστού ήχος β΄(Μεγαλυνάριο Μ. Βασιλείου, Στανίτσας) 1΄.04΄΄

Σχολιασμός

Σοφία ορθοί - Φως ιλαρόν ήχος β΄ («μέλος αρχαίον», από κοινού όλοι, προεξάρχει ο Στανίτσας)

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο


Χερουβικό ήχος πλ α΄ (Στανίτσας)

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο