Αρχική » Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής » Πολυέλεοι » CD » CD 5ο

CD 5ο

ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΩΚΑΕΩΣ

Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής - Πολυέλεοι

1 CD (ΜΠ 05)
Διάρκεια: 48´.51´´
Ηχογράφηση: Ιούνιος 1988
Ψάλλει: Λεωνίδας Σφήκας

Αθήνα 2013, ISBN 978-960-8009-40-0

Σχολιασμός

Ο τελευταίος δημοσιευόμενος στο CD 5ο Πολυέλεος είναι ο γνωστός Εξομολογείσθε τω Κυρίω στη μελοποίηση, σε ήχο λέγετο, του Θεοδώρου Φωκαέα, και ο οποίος θεωρείται σήμερα ένας από τους ωραιότερους του είδους (ο Φωκαέας έχει μελοποιήσει ακόμη και τον Θεομητορικό Λόγον αγαθόν σε ήχο βαρύ και πλ δ´). Ως Κείμενο μελοποιούνται όλοι οι Στίχοι (26 συνολικά) του γνωστού ομώνυμου Ψαλμού (ρλε´ 135) με το ακόλουθο καταληκτικό Δόξα και Νυν ως Τριαδικό και Θεοτοκίο ταυτόχρονα : Τρισήλιε άκτιστε και ομοούσιε, μονάς τρισυπόστατε και ακατάληπτε, τους δούλους σου οίκτηρον, σώσων εκ των κινδύνων ως θεός ελεήμων. Σέ γάρ, Κύριε, μόνον λυτρωτήν και δεσπότην κεκτήμεθα βοώντες· Πρεσβείαις της Θεοτόκου γενού ημίν ίλεως. Ο συγκεκριμένος αυτός Πολυέλεος του Θεοδώρου Φωκαέα είναι από τους ωραιότερους, και τους πιο νεωτερικούς, του είδους. Πρόκειται για μέλος έξω από τα καθαυτό εκκλησιαστικά της εποχής, με ισχυρές εξωτερικές επιδράσεις, ποικιλόχρωμα μελωδικά και ρυθμικά σχήματα και πληθώρα εσωτερικών χρωματικών μεταλλαγών. Στους βασικούς μελωδικούς του άξονες, παρά τον αργοσύντομο και λιγότερο συνοπτικό του χαρακτήρα, φαίνεται να οδεύει στις γραμμές και στο ύφος του αντίστοιχου Πολυελέου σε ήχο λέγετο του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακα. Οι ομοιότητες μάλιστα στα αντίστοιχα Τριαδικά είναι πολύ περισσότερο εμφανείς. Η ηδύτητα και η πεποικιλμένη διατύπωσή του έχουν καταστήσει τον Πολυέλεο αυτόν του Θεοδώρου Φωκαέα (όπως και τον αντίστοιχο Θεομητορικό σε ήχο πλ δ´ του ίδιου) ιδιαίτερα δημοφιλή σήμερα και με σταθερή λειτουργική χρήση. Το πράγμα επιβεβαιώνεται καί με τη λαμπρή εκτέλεση εδώ του Λεωνίδα Σφήκα.


Ηχογράφηση και Ερμηνεία

Οι ερμηνείες του Λεωνίδα Σφήκα στους Πολυελέους του Πέτρου Πελοποννησίου, του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακα, και του Θεοδώρου Φωκαέα (CD 2ο - 5ο, ηχογράφηση Ιούνιος 1988, ο Πολυέλεος του Πέτρου Πελοποννησίου Δεκέμβριος 1988) πρέπει να θεωρηθούν εξίσου σημαντικές, και σε μια προέκταση ασφαλώς σημαντικότερες. Και αυτό, γιατί καταγράφουν στον πυρήνα τους τη συλλογική εμπειρία της μακρόχρονης ενεργούς ψαλτικής παράδοσης, ειδικότερα της Κωνταντινουπολίτικης, καθώς τους διδάχθηκε (συχνά μάλιστα και τους συνέψαλλε) με τον περίφημο δάσκαλό του, Κωνσταντινουπολίτη μουσικό και ψάλτη, Γεώργιο Βινάκη. Το ύφος, ο ρυθμός, το χρώμα, οι επιμέρους πεποικιλμένες διατυπώσεις, όλα παραπέμπουν ακριβώς στο μεγάλο ερμηνευτικό δίδαγμα της αστικότροπης Κωνσταντινούπολης της εποχής των συνθετών. Ειδικότερα, οι ερμηνείες του στα Τριαδικά και στα Θεοτοκία των Πολυελέων του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακα και του Θεοδώρου Φωκαέως πρέπει να θεωρηθούν μοναδικές. Τα συγκεκριμένα αυτά μέλη, δύσκολα στη συνθετική τους υφή και επιτηδευμένα (με τα παραπληρωματικά τους εκτενή Κρατήματα), ασυνήθιστα στο σύνολο εκκλησιαστό ρεπερτόριο, με σύνθετη πλοκή και μεγάλη ποικιλία μετατροπιών και χρωματικών εναλλαγών, αναδεικνύονται έξοχα στη γεμάτη επάρκεια και οίστρο εδώ οικεία εκτέλεση. Από τις συγκεκριμένες αυτές ερμηνείες του Λεωνίδα Σφήκα, ειδικότερα στα Τριαδικά και Θεοτοκία, συνάγονται ορισμένα σπουδαία γνωρίσματα, τα οποία μάλιστα αποτελούν και γενικότερα συστατικά του ερμηνευτικού του ιδιώματος. 1)Το ύφος. Στιβαρό και αρχαιοπρεπές, με δυναμική και ισοσθενή διατύπωση, ταυτόχρονα ωστόσο ασματικό και χαρίεν. Ο συνδυασμός αυτός ανταποκρίνεται άριστα στη φύση και στον χαρακτήρα των μελών, τα οποία προβάλλουν εξίσου ασματικά και χαρίεντα. Έτσι εδώ συνδυάζονται τα ιστορικά ερμηνευτικά στοιχεία και όσα, ταυτόχρονα, προσιδιάζουν αποκλειστικά στα μέλη που ψάλλονται. 2) Ο ρυθμός. Αργός και ανειμένος, ακόμη και στα Κρατήματα, τα οποία, αντίθετα , απαιτούν ρυθμικό και έγχρονο βηματισμό. Ο ανειμένος αυτός ρυθμός αναπληρώνεται (και εξαιτίας ίσως αυτού του λόγου) από τη πεποικιλμένη και αναλυτική διατύπωση. Παράλληλα, διευκολύνει περισσότερο τη συναισθηματική μέθεξη, την έμφαση στις αποχρώσεις, την ηδύτητα. Τα στοιχεία αυτά είναι φανερά σε όλα τα Δοξαστικά (Τριαδικά και Θεοτοκία), κυρίως όμως στο Τριαδικό του Φωκαέως, το καλύτερο που ερμηνεύεται εδώ, και στο οποίο επιπλέον είναι απόλυτα εμφανής η αυτάρκεια και η οικείωση. 3) Η πεποικιλμένη διατύπωση. Πρόκειται για ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά (γενικότερα μάλιστα) του ερμηνευτικού ιδιώματος του Λεωνίδα Σφήκα. Συγκεκριμένα, πεποικιλμένη διατύπωση είναι εδώ ο ειδικός τρόπος που εκφέρονται όλα τα έμφωνα και (κυρίως) τα άφωνα σημάδια με τα οικεία συμπλέγματά τους (η πεταστή, η βαρεία, το αντικένωμα, και τα υπόλοιπα), και τα οποια εκτελούνται όλα με εντυπωσιακή ακρίβεια και θρησκευτική σχεδόν αφοσίωση στο μεγάλο δίδαγμα της αρχαίας ερμηνευτικής παράδοσης. Ειδικότερα μάλιστα, οι ερμηνείες στα Τριαδικά παρουσιάζουν εξαιρετικό ιστορικό ενδιαφέρον και πρέπει να θεωρηθούν, ήδη από τώρα, ιστορικές και ανεπανάληπτες. Όχι μόνο, γιατί καταγράφουν (και αυτές) το στίγμα μιας μεγάλης ερμηνευτικής γενιάς, η οποία έχει εκλείψει πια, αλλά και γιατί αποτυπώνουν, με μοναδική μαεστρία και τέχνη, τον βαθύτερο χαρακτήρα και τη ουσία των σπουδαίων αυτών εκκλησιαστικών μελών. Και γιατί ακόμη αναδεικνύουν έξοχα, άλλη μια φορά, την υπεροχή της ιστορικής ερμηνείας σε πολλά από τα παλαιά και νεώτερα εκκλησιαστικά μουσικά είδη.

Εξομολογείσθε τω Κυρίω ήχος λέγετος Θεοδώρου Φωκαέως

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο